People Do^ är inte mycket mer än ett litet frö. Några tankar om att göra saker annorlunda. Tillsammans med människor som vill.

Vi gör saker. Ibland är det kul, ibland är det viktigt. Ibland är det ingen skillnad för oss.

Nästan ingen orkar eller vågar.

Är du skeptisk? Det är jag också ibland. Till att göra något. Samtidigt tror jag att det går och vill försöka.

Jonas Larsson