Utbildning

TED stands for technology, entertainment and design. It began in the 1980s; TED talks are vignettes, mostly in the form of talks, about change and ideas. Ten minutes is the standard length. TED-Ed is the educational side of TED.

Let’s Begin…

Här får du möjlighet att utveckla ett kritiskt tänkande och reflektera över hur du skulle vilja att det var om det inte var som det är idag. Idag rekryterar arbetsgivare någon de tror passar in i en mall. Problemet är att de inte har en aning om vilken mall som är bra, eller vad du vill. Din uppgift är att tänka nytt och bygga någonting som du vill ha. Var modig och ta i när du tänker.